top of page
Image by Andrew Buchanan

Hur går det till?

När vi träffas första gången är fokus att etablera en relation där du som klient känner dig trygg. Tillsammans undersöker vi ditt förändringsområde och din motivation.

Verktyg och metoder

Coachingssamtalen grundar sig på Psykosyntesens accepterande och icke-värderande förhållningssätt. Med värme, empati och tillit utforskar vi tillsammans det som hindrar dig från att leva det liv du längtar efter. Genom att fokusera på dina värderingar, resurser, förmågor och inre drivkrafter stöttar och hjälper jag dig att göra de förändringar som är viktiga i ditt liv. Med inspiration från MI – Motiverande samtal, Mindful selfcompassion och Storycoaching integrerar jag övningar och guidade visualiseringar som hjälper dig i din process.

 

Förlopp

Att skapa bestående förändringar tar tid, därför kan det vara viktigt att vi ses över en lite längre period. Ett upplägg för coachingsamtalen kan vara ett förlopp av 5-6 samtal med ca 1 vecka mellan första och andra samtalet, härefter 2-3 veckor mellan efterföljande samtalstillfällen..

 

Innan vårt första möte har vi ett kostnadsfritt introduktionssamtal.

 

När vi träffas första gång är samtalet 90 minuter långt, efterföljande samtal är av 60 minuters varighet. 

 

Ibland kan det kännas bra att ha kontakt mellan sessionerna. Här finns det möjlighet att lägga in kortare samtal för uppföljning och stödd antigen på mail, telefon eller videosamtal. Dessa korta sessioner är av ca 15 minuters varighet.

 

Vi anpassar upplägget efter dina behov och önskemål, vilket också betyder att antalet samtal kan variera.

 

Priser

Introduktionssamtal kostnadsfritt

Coachingsamtal 700,-

Uppföljningssamtal 200,-

bottom of page