top of page
Trees

Coaching

Hur kan coaching hjälpa dig i ditt liv?

Ibland blir vägen genom livet inte som man planerat och tänkt sig. Det finns toppar och dalar, krokiga vägar och vackra platser om vartannat, alla med sina lärdomar och erfarenheter. Det kan vara lätt att känna sig vilsen och osäker på i vilken riktning man ska gå.

 

När du och jag jobbar tillsammans i en coachingprocess har vi tydlig fokus på förändring som leder till en bättre plats för dig i ditt liv. Jag hjälper dig att få syn på tankar och beteendemönster som begränsar och hindrar dig från att leva det liv du längtar efter. Genom att fokusera på dina värderingar, resurser, förmågor och inre drivkrafter stöttar och hjälper jag dig till att hitta den kraft och styrka som ger dig frihet att vara den du är och leva det liv du vill.

Att skapa förändring

Att skapa förändring i sitt liv är ofta en utmanande process som kan vara svår att hantera på egen hand. Med coaching får du verktyg som kan vara till hjälp i processen mot att nå dina mål. All förändring börjar med dig, din motivation och din vilja.

Som samtalscoach är min roll att fungera som en slags katalysator för din process genom att ställa frågor, använda övningar och metoder som gör att du får syn på de hinder och utmaningar som finns och använda dessa som steg mot utveckling. Vi fokuserar på det positiva, på möjligheter och på den inre styrka som tar dig vidare. Jag hjälper dig att lägga en handlingsplan och finns bredvid dig under processens gång med feedback och stöd.

 

 

Att komma till insikt

Vårt gemensamma mål är att du ska kunna möta livet och de utmaningar som finns med medvetenhet om din fulla potential. Du är unik precis som du är!

Samtalscoaching med psykosyntesen som grund ser hela människan och tar utgångspunkt i det friska och starka vi alla har inom oss. När vi jobbar med egen utveckling kommer vi till insikter som gör det möjligt att träffa gynnsamma val och beslut. Med insikter kommer medvetenhet som gör det möjligt för oss att skapa de förändringar vi längtar efter.

bottom of page